Chalupáři z Tylova v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
11. 10. 2019 7 4/11