Toxíni v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
1. 10. 2019 6 6/11
28. 10. 2019 4 1/6
11. 11. 2019 5 3/7