Nevím v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
25. 9. 2019 1 0/6
9. 10. 2019 1 2/11