Pokus-omyl v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
8. 10. 2019 6 6/11