123 jádro v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
3. 10. 2019 8 2/11