Klepni mi v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
5. 10. 2019 4 8/11
27. 10. 2019 1 1.5/2