Věda je věda v lize Vědecko-technická liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
7. 10. 2019 6 6/11