zpět

Sportovní liga podzim 2021 Sportovní liga

Ukončeno

20. 9. 2021 - 12. 12. 2021 Termín ligy Období konání dané ligy.
132 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Sportovní liga podzim 2021

Do této ligy spadají otázky, které jsou v kvízu označeny piktogramem fotbalového míče.

Prvním kritériem pořadí jsou celkově získané body, druhým počet účastí (méně účastí na kvízu = vyšší umístění), třetím celkový počet členů týmu (méně členů = vyšší umístění).

V jeden týden se všem týmům na kterémkoliv Hospodském kvízu vygeneruje vždy do každé ligy stejné množství otázek.