zpět

Sportovní liga 2020 Sportovní liga

Ukončeno

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 Termín ligy Období konání dané ligy.
141 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Sportovní liga 2020

Do této ligy spadají otázky, které jsou v kvízu označeny piktogramem fotbalového míče.

Prvním kritériem pořadí jsou celkově získané body, druhým počet účastí (méně účastí na kvízu = vyšší umístění), třetím celkový počet členů týmu (méně členů = vyšší umístění).

V jeden týden se všem týmům na kterémkoliv Hospodském kvízu vygeneruje vždy do každé ligy stejné množství otázek.

Tato liga není honorována cenami, jde o nesoutěžní srovnání týmů za rok 2020.