Nemo plus iuris v lize Přírodovědecká liga podzim 2018

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
21. 11. 2018 7 4/5