Bezejmenní v lize Hravá liga

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
11. 2. 2020 4 8/10
18. 2. 2020 5 1/1