zpět

Historická liga 2020 Historická liga

Ukončeno

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 Termín ligy Období konání dané ligy.
141 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Historická liga 2020

Do této ligy spadají otázky, které jsou v kvízu označeny piktogramem zkřížených mečů.

V jeden týden se všem týmům na kterémkoliv Hospodském kvízu vygeneruje vždy do každé ligy stejné množství otázek.

Prvním kritériem pořadí jsou celkově získané body, druhým počet účastí (méně účastí na kvízu = vyšší umístění), třetím celkový počet členů týmu (méně členů = vyšší umístění).

Tato liga není honorována cenami, jde o nesoutěžní srovnání týmů za rok 2020.