Montáže Mrož v lize Filmová liga podzim 2018

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
11. 12. 2018 6 1/2