Vedle jak ta jedle v lize Filmová liga podzim 2018

Datum Počet členů týmu Počet správných odpovědí
15. 11. 2018 4 0/1
29. 11. 2018 4 5.5/8
6. 12. 2018 4 3/7
10. 12. 2018 5 2/2