zpět

Týdenní liga

Probíhá

25. 10. 2021 - 1. 11. 2021 Termín ligy Období konání dané ligy.
249 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Týdenní liga

Srovnání výsledků týmů z celé republiky z jednoho týdne.

Do srovnání se nepočítají body z doplňovacích otázek.