zpět

Týdenní liga

Probíhá

26. 9. 2022 - 2. 10. 2022 Termín ligy Období konání dané ligy.
183 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Týdenní liga

Srovnání výsledků týmů z celé republiky z jednoho týdne.

Do srovnání se nepočítají body z doplňovacích otázek.