zpět

Týdenní liga

Probíhá

4. 12. 2023 - 11. 12. 2023 Termín ligy Období konání dané ligy.
208 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Týdenní liga

Srovnání výsledků týmů z celé republiky z jednoho týdne.

Do srovnání se nepočítají body z doplňovacích otázek.