zpět

Týdenní liga

Probíhá

8. 4. 2024 - 15. 4. 2024 Termín ligy Období konání dané ligy.
271 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Týdenní liga

Srovnání výsledků týmů z celé republiky z jednoho týdne.

Do srovnání se nepočítají body z doplňovacích otázek.