zpět

Týdenní liga

Probíhá

23. 5. 2022 - 30. 5. 2022 Termín ligy Období konání dané ligy.
150 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Týdenní liga

Srovnání výsledků týmů z celé republiky z jednoho týdne.

Do srovnání se nepočítají body z doplňovacích otázek.