zpět

České filmy speciál

Ukončeno

3. 8. 2020 - 31. 8. 2020 Termín ligy Období konání dané ligy.
33 Hospod Počet zúčastněných podniků.
České filmy speciál

Bodové srovnání všech týmů napříč republikou, které se zúčastnily letního speciálu na České filmy.

Do výsledku nejsou započítány body z doplňovacích otázek.