zpět

Česká republika

Probíhá

12. 9. 2022 - 11. 12. 2022 Termín ligy Období konání dané ligy.
157 Hospod Počet zúčastněných podniků.
Česká republika

Nesoutěžní srovnání týmů z celé republiky. Do srovnání se nepočítají body z doplňovacích otázek.