Hřebíkárna

Základní informace

Rekreační centrum v krásném prostředí, moderní restauraci a nově i kafé bar, kde pořádáme pravidelné kulturní akce.

Přihlásit tým ke hře
Teplá jídla
Studená jídla
Wi-Fi
Promítáme na plátno

Soutěže, kterých se podnik účastní

Datum konání kvízu
Pořadí Tým Body Účasti Členů Správných odpovědí Bodů za 56. otázku