Coolnasy

Základní informace

Rozsáhle prostory Svitavského divadla Vás přivítají i na Hospodský kvíz

Přihlásit tým ke hře
Studená jídla
Wi-Fi
Promítáme na plátno

Soutěže, kterých se podnik účastní

Datum konání kvízu
29.09.2020 Výsledky
22.09.2020 Výsledky
15.09.2020 Výsledky
Pořadí Tým Body Účasti Členů Správných odpovědí Bodů za 56. otázku